คำคม

คำคมภาษาอังกฤษ

คำคมภาษาอังกฤษ

So many of my smile begin with you
รอยยิ้มส่วนใหญ่ของฉันเกิดขึ้นเพราะคุณ

It is not an attitude; it is the way I am
ไม่ใช่เพราะวิธีคิดแตกต่าง แต่เพราะตัวตนฉันเป็นแบบนี้